9+ beoordeeld op grootste safari reviewsite ter wereld
Kwaliteit & kleinschalig
Persoonlijk en duurzaam
Lees hier alles over onze soepele voorwaarden en mogelijkheden voor reizen in onzekere tijden. Meer info
 

Wat doet Matoke Tours?

Matoke Tours biedt prachtige reizen aan door Afrika. We willen dit op een verantwoordelijke manier doen, zodat uw reis op een positieve manier bijdraagt aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van het land dat u bezoekt. Ook stellen we ons als doel dat uw bezoek een positieve bijdrage levert aan de versterking van de natuur en de biodiversiteit. De negatieve invloeden van toerisme zullen we tot een minimum beperken. Zowel onze interne bedrijfsvoering als de uitvoering van de reizen zelf doen wij met respect voor mens, milieu, cultuur en natuur. Dit verwachten wij ook van onze lokale partners. U kunt zelf ook van alles doen om uw reis te verduurzamen. Hieronder leest u wat Matoke Tours doet.

Duurzame samenwerking met lokale leveranciers

Matoke Tours zal de lokale leveranciers motiveren en assisteren om samen met ons een duurzaamheidsstrategie te implementeren en/ of verder te ontwikkelen. Hierbij willen we op elke bestemming een positieve impact hebben op het milieu, de werknemers van de betreffende leverancier en de lokale bevolking van het betreffende land. Als leidraad voor onze samenwerkingen met lokale leveranciers hanteren we internationale verdragen en initiatieven. Om dit meer kracht bij te zetten nemen we dit ook op in onze leverancierscontracten. Dit zijn:

 1. Het UN Global Compact (www.unglobalcompact.org)
 2. Het VN Verdrag inzake de rechten van het kind (www.unicef.org/crc)
 3. De kinderbeschermingscode tegen seksuele uitbuiting van kinderen (www.thecode.org)

In onze leverancierscontracten nemen we de volgende voorwaarden op:

Sociaal en ethisch

 1. Ervoor zorgen dat de lokale arbeidswetgeving wordt nageleefd en dat werknemers worden betaald volgens een minimaal leefbaar loon of een loon dat gelijk is aan het nationale wettelijke minimumloon. Gelieve meer.
 2. Ervoor zorgen dat kinderen worden beschermd tegen seksueel misbruik of uitbuiting en dat de leverancier en zijn medewerkers op de hoogte zijn van de kinderbescherming Code tegen seksuele uitbuiting van kinderen en volg de aanbevelingen ervan, zoals het melden van verdacht gedrag van gasten aan de relevante lokale autoriteiten.
 • Het bieden van bescherming aan kinderen van 17 jaar en jonger in overeenstemming met het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, rekening houdend met de lokale wetgeving. Daarbij hoort het voorzien van gunstige werktijden en gunstige voorwaarden bij werk dat specifiek is ontworpen om hen te beschermen.

Milieu

 1. Actief bezig zijn met het streven naar vermindering van energie en waterverbruik.
 2. Actief bezig zijn om te streven naar een vermindering van de hoeveelheid afval, vooral plastic.
 3. Actief bezig zijn om het afvalwater niet zomaar te lozen in de natuur, maar juist te behandelen volgens nationale voorschriften.

Dieren in gevangenschap

Als de leverancier (of een van haar partners) in welke vorm dan ook betrokken is bij het in gevangenschap houden van dieren (bijvoorbeeld als onderdeel van entertainment, olifanten, en leeuwen in gevangenschap, enz.), moeten alle dieren zijn verworven volgens de wettelijk vastgestelde richtlijnen en in overeenstemming zijn met het verdrag inzake internationale handel in bedreigde dieren (CITES: the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) (www.cites.org). CITES is een internationale overeenkomst tussen regeringen. Het doel is ervoor te zorgen dat de internationale handel in wilde dieren en planten hun voortbestaan niet in gevaar brengt.

Opleiding voor vrouwen tot reisleiders

Female tour guide training program

Maatschappelijke, culturele en economische barrières maken het vaak moeilijk – of zelfs onmogelijk – voor vrouwen om een carrière als reisleider in Oeganda te overwegen. Om een stap te zetten in een verandering in perceptie, hebben Ukarimu Academy en Matoke Tours hun krachten gebundeld om een programma te ontwikkelen voor vrouwelijke gidsen, die een carrière als reisleider ambiëren.

Dit programma geeft vrouwen actief de kans om hun dromen te volgen en hun volledige potentieel als reisleider te bereiken, wat uiteindelijk bijdraagt aan een meer inclusieve toeristenindustrie.

Het programma, dat ontwikkeld is door Matoke Tours en Ukarimu Acedemy, omvat een intensieve theoretische training van gidsvaardigheden voor een duur van vier weken. Deze training heeft een focus op het ontwikkelen van vaardigheden die je als reisleider nodig hebt om succesvol aan de slag te gaan (onderwerpen variëren van klantenservice en productkennis tot aan voertuigmechanica en eerste hulp). Na deze intensieve training volgt er een fieldtrip door het land (een week). Daarna volgt een stageprogramma van drie maanden in samenwerking met ervaren gidsen en touroperators in Oeganda.

Na de begeleide stage volgt een beoordeling. Na de beoordeling worden de stagiaires ook begeleid om de volgende stappen te bepalen in hun carrière. Het programma wordt afgesloten met een officieel diploma.

In oktober 2021 startte de eerste groep “Female Tour Guide Trainees” met het programma en 12 vrouwen studeerden met succes af in maart 2022. Vanwege het succes kondigen we een tweede ronde aan om zo nog meer vrouwen te motiveren om een carrière in toerisme te overwegen.

Matoke reizigers hebben de mogelijkheid om dit initiatief te ondersteunen. Gaat u op reis in de periode dat de vrouwen stage moeten lopen, dan kunt u één van de stagiaires uw reis laten begeleiden. De stagiaire doet dit nooit alleen, er gaat altijd een ervaren en professionele gids mee. De reiservaring van onze reizigers staat namelijk altijd voorop, zodat het leerproces van de stagiaire niet ten koste zou kunnen gaan van uw eigen ervaringen.

Matoke Tours Toerisme Academie

We zijn bijzonder trots op onze eigen Toerisme Academie. In de omgeving van Fort Portal/ Kibale Forest (Oeganda) zijn we een toerisme academie begonnen gericht op hotel management en service. Het curriculum is geschreven in samenwerking met Eyeopenerworks en de Rena Foundation en ook de uitvoering is door deze 3 partijen georganiseerd. Wim Kok, mede eigenaar van Matoke Tours, heeft zelf nog een aantal lessen verzorgd. Het doel van de academie is om meer banen te creëren binnen het middenklasse en luxe hotel segment, het niveau van de toekomstige werknemers te verhogen en het gat te dichten van wat de hotels vragen en de huidige toerisme opleidingen bieden. We richten ons op jongeren die geen opleiding volgen, waarvan tenminste 50% vrouw is.

SAMENWERKING MET DE VAKANTIEBANK

“Omdat iedereen op vakantie zou moeten kunnen”

Reizen is beleven en reizen is leren. Door in een andere cultuur te zijn en met mensen in gesprek te raken leer je over elkaars cultuur. Daarnaast biedt vakantie/ reizen de kans om even je hoofd leeg te maken. Een verre reis of zelfs een vakantie in eigen land is echter niet voor iedereen weggelegd. Steeds meer gezinnen in Nederland leven op of onder bijstandsniveau, dit levert in vele gezinnen behoorlijke stress op. Dagelijks geconfronteerd worden met de beperkingen die het budget met zich mee brengt, maakt dat leven overleven wordt. Als de vakantieperiode aanvangt neemt de stress zelfs toe. Waar mensen in de omgeving erop uit trekken, op vakantie gaan en avonturen beleven, zal voor velen een tijd aanbreken om de zomermaanden met beperkte middelen door te komen.

Naast alle projecten in Afrika wil Matoke Tours ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in eigen land. We werken samen met Stichting De Vakantiebank. Deze stichting heeft als doel om mensen met een inkomen rond bijstandsnorm, een onbezorgde vakantieweek aan te bieden, om even los te zijn van de thuissituatie en nieuwe energie op te doen.

Matoke Tours doneert (vanaf 1 januari 2021) 3 euro per geboekte klant aan de vakantiebank. Bij 1.500 klanten levert dit een bedrag van 4.500 euro op, waarvan 15 gezinnen een week op vakantie kunnen in Nederland. Daarnaast bieden we (om het jaar) een vakantieweek naar een van onze bestemmingen in Afrika aan voor één gezin. Hiervan zullen we alle kosten dekken, inclusief de vluchten.

SAMENWERKING MET JUST DIGG IT

“Als we de aarde kunnen opwarmen, dan kunnen we haar ook weer afkoelen”.

Matoke Tours biedt reizen aan door Afrika. We vinden het dan ook belangrijk dat de compensatie van de vlucht ten goede komt aan natuurprojecten in Afrika. We hebben gekozen om de projecten van “JUST DIGG IT” te ondersteunen.

Justdiggit maakt droog land weer groen door boeren in Afrika te inspireren en activeren om te vergroenen. Dit heeft een positieve impact op klimaatverandering, natuur en mensen. Gedegradeerde landschappen worden hersteld door gebruik te maken van traditionele technieken in combinatie met nieuwe technologie en een sterke communicatie aanpak. Samen met hun partners creëren ze de ‘Regreen Revolution’. Binnen de Justdiggit projecten worden gedegradeerde landschappen hersteld door middel van het vasthouden van regenwater, bodembescherming en vergroeningstechnieken. Dit zorgt ervoor dat vegetatie terug kan groeien en de bodemconditie verbetert. Dit is de basis voor duurzame vergroening en draagt bij aan regionale afkoeling en een meer gelijkmatige neerslag. Lees meer informatie over Justdiggit door op de link te klikken.

Vlucht compenseren & projecten Justdiggit

Hoe belangrijk toerisme ook is voor de natuur, de vlucht naar uw bestemming is natuurlijk slecht voor het klimaat. Helaas is er echter nog geen duurzaam alternatief. We willen dan ook samen met u de negatieve impact van het vliegen aanpakken.

Dit kan door te investeren in natuurprojecten. Zoals u wellicht weet, neemt vegetatie veel CO2 op. Door de verdroogde gebieden weer groen te maken, kan er extra CO2 vanuit de lucht opgeslagen worden.

Wij hebben daarom besloten de CO2 uitstoot van onze reizen om te zetten in groen. We willen dit samen met u doen! Matoke Tours zorgt ervoor dat 10% van de uitstoot van uw vlucht naar projecten gaat die droge gebieden vergroenen. We vragen u om vrijwillig de overige 90% van uw uitstoot om te zetten in groen door deze projecten te steunen. Daarnaast zet Matoke Tours 100% van de CO2 uitstoot van ons personeel om naar groen, wanneer we zelf naar onze bestemmingen vliegen. Hoe u kunt bijdragen kunt u hier lezen.

Ondertekening Internationale plastic pledge voor toerisme

Matoke Tours heeft – samen met meer dan 180 bedrijven uit de toerismesector – de International Tourism Plastic Pledge ondertekend, ondersteund door MVO Nederland. Een pledge betekent een gelofte en wij doen de belofte om onze vakantiebestemmingen zoveel mogelijk vrij te houden van plasticvervuiling, zodat reizigers en de lokale gemeenschappen nog vele jaren kunnen blijven genieten van de ongerepte schoonheid op onze bestemmingen.

Toerisme is een van de grootste industrieën ter wereld. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Veel landen, mensen en bedrijven zijn betrokken bij – en economisch afhankelijk van – de industrie. Momenteel lijdt de toeristenindustrie onder de gevolgen van plasticvervuiling. Het heeft een negatieve invloed op de visuele aantrekkelijkheid van de bestemmingen en draagt ​​bij aan de vervuiling van bodem en water. Ook tast het de gezondheid van dieren, planten en mensen aan en leidt tot verlies van biodiversiteit.

Wij, de partners van deze pledge, erkennen de urgentie om maatregelen te nemen om plasticvervuiling te verminderen. Wij vinden dat internationale samenwerking de sleutel is om onze invloed te vergroten en bij te dragen aan een circulaire economie voor kunststoffen. Er zijn al veel individuele initiatieven, maar om echt het verschil te maken, moeten we onze krachten bundelen. En dat is precies wat we doen!

Samen zullen we:

 1. een routekaart creëren voor de internationale toerismesector, waarin we concrete doelen afspreken;
 2. ons inspanningen om plasticvervuiling op onze bestemmingen te voorkomen. Dit doen we door het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik zo veel mogelijk te verminderen;
 3. kennis uitwisselen, waarbij we onze ervaringen en instrumenten inzetten om de toeristische sector te ondersteunen bij de overgang naar een circulaire economie voor kunststoffen.

Wil je hier meer over weten? Klik hier

Eigen kantoor in Afrika

Matoke Tours heeft een eigen kantoor in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Door in Afrika zelf te zitten zijn we altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen we ons specialisme – ook op het gebied van duurzaamheid – waarmaken.

Door daar zelf te zitten hoeft ons personeel van het kantoor uit Den Bosch minder vaak naar Afrika te vliegen, omdat veel lokaal geregeld kan worden. In samenwerking met ons kantoor in Oeganda ondersteunen we ook lokaal verschillende projecten.

DUURZAAM OP KANTOOR (DEN BOSCH)

1. Groene energie op kantoor

Matoke Tours koopt haar energie in bij Pure Energie.

Groene stroom is elektriciteit die wordt opgewekt met duurzame bronnen in Nederland. Windmolens en zonnepanelen zijn daarin de belangrijkste energiebronnen. De wind en de zon vullen elkaar goed aan. In de herfst en de winter is er veel wind maar weinig zon, in de lente en de zomer is er juist veel zon maar weinig wind. Bovendien zijn beide energiebronnen hernieuwbaar.

Groen gas is schaars in Nederland. Op dit moment kunnen wij geen groen gas inkopen en gebruiken wij het groenste alternatief: CO2-gecompenseerd gas tegen de hoogste standaard. Wie gas verbruikt stoot CO2 uit en dat is per definitie slecht voor het milieu. We gebruiken nu de hoogst mogelijke standaard: Gold Standard van het WNF. Daarmee compenseren we de uitstoot van ons gasverbruik voor 100% en dragen we samen een steentje bij aan het milieu. Win-win.

2. Thuiswerken

Gedurende de Corona crisis is gebleken dat we ook heel veel vanaf huis kunnen doen. Natuurlijk blijft het belangrijk om elkaar geregeld te zien, maar dat hoeft niet met de intensiteit als voorheen. We grijpen daarom de gelegenheid aan om meer thuiswerkdagen in te voeren voor ons personeel. Ons personeel zal 1 of 2 dagen vanaf eigen huis werken. Die auto laten staan, levert significante milieuwinst op. Woon-werkverkeer is goed voor ongeveer 6 miljoen ton CO2 in Nederland per jaar. Minder reizen, leidt ook tot minder slijtage aan wegen en spoorlijnen. Het onderhoud hiervan draagt bij aan de milieubelasting.

3. Vlucht compenseren personeel

Als ware Afrika specialist zullen onze medewerkers geregeld naar onze bestemmingen moeten reizen om de ontwikkelingen op de voet te blijven volgen en originele reisroutes te ontwikkelingen. Matoke Tours zet 100% van de CO2 uitstoot van de vluchten van ons personeel om in groen via JUST DIGG IT.

4. Afval scheiden

Bij Matoke Tours scheiden we actief ons afval. Plastic, glas, GFT, papier en chemisch afval wordt allemaal apart ingeleverd.

5. Besparen van papier

We voeren een actief beleid om alleen te printen als dit strict noodzakelijk is. De komende jaren zullen we ons inzetten om nog meer papier te besparen dan we nu al doen.

Eerlijke koffie op kantoor

Op kantoor in Nederland drinken we koffie van Pure Africa. Naast een overheerlijke koffie – waar we echt liefhebber van zijn – geloven wij in de impact en het gedachtengoed van deze organisatie; zij werken aan sociale en financiële gelijkheid van lokale koffieboeren in Afrika.

Pure Africa gelooft namelijk in de kracht van ondernemers. Ze kopen hun koffiebonen rechtstreeks in bij de koffiecoöperaties in Afrika. Ze weten waar de koffie vandaan komt, hoe het groeit, wordt verwerkt en welke prijs de boer betaald krijgt. Pure Africa streeft naar een eerlijke keten!

Projecten per bestemming

Matoke Tours biedt reizen aan naar verschillende bestemmingen in Afrika. Op die bestemmingen kunt u verschillende projecten bezoeken die Matoke Tours ondersteunt. Vaak zijn dit hele mooie en bijzondere activiteiten die zeer de moeite waard zijn. Tegelijkertijd ondersteunt u hiermee het project, de lokale economie en/of de natuur. Een ware win-win situatie dus! U kunt hier meer lezen over de verschillende projecten per bestemming.