9+ beoordeeld op grootste safari reviewsite ter wereld
Kwaliteit & kleinschalig
Persoonlijk en duurzaam
 

Duurzaam op reis met Matoke Tours!

Hoe dragen wij bij?

Reizen is de beste manier om de wereld te verkennen met al haar verscheidenheid aan natuur en cultuur. Matoke Tours wil u graag laten verwonderen over al het moois wat Oost-Afrika te bieden heeft!

Dit willen we echter op een verantwoorde manier doen zodat uw bezoek op een positieve manier bijdraagt aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van het land dat u bezoekt. Ook proberen we de negatieve invloeden van toerisme (want die zijn er helaas ook) tot een minimum te beperken. Uiteindelijk willen we er samen met u voor zorgen dat ook vele generaties na u kunnen genieten van onze prachtige planeet!

Wat is duurzaam toerisme eigenlijk?

Duurzaam toerisme is toerisme dat bijdraagt aan:

  • Behoud en versterking van de natuur, de biodiversiteit en van het cultureel en agrarisch erfgoed.
  • De culturele en sociale uitwisseling met de (lokale) bevolking.
  • Het behoud en versterking van de plaatselijke economische ontwikkeling en werkgelegenheid.

Voor Matoke Tours betekent duurzaamheid vooral de intensieve en langdurige samenwerking met onze collega’s en werknemers in Afrika en het investeren in natuur- en cultuurprojecten die bijdragen aan het genereren van lokale inkomsten. Wij investeren in Afrika en willen dat op zo’n manier doen dat het de lokale regio’s / mensen / werknemers / gidsen / ondernemers vooruit helpt. We vinden het belangrijk dat de middenklasse groeit in Afrika en dat die middenklasse een groot deel van de bevolking gaat uitmaken. Zo motiveren we bijvoorbeeld onze gidsen om een eigen bedrijf op te richten als we zien dat zij die ambitie hebben. En willen we een langdurige samenwerking aangaan met de medewerkers op onze kantoren. Zo zijn er dus al mensen die al meer dan 10 jaar voor Matoke Tours werken in Afrika en hierdoor een leven hebben kunnen opbouwen voor hen en hun familie zonder armoede. Daarnaast investeert Matoke Tours in duurzame natuur- en cultuurprojecten in Afrika. Hieronder kunt u meer lezen over de diverse projecten waarbij Matoke Tours betrokken is en u als reiziger een bijdrage aan levert!

Wat doet Matoke Tours

in het kader van duurzaam reizen

Matoke Tours houdt zich op diverse vlakken bezig met duurzaamheid, zowel in algemene zin als per bestemming specifiek. Hieronder kunt u hier meer over lezen.

Nieuwe bestemmingen ontwikkelen

Het is logisch dat u in uw reis in elk geval de belangrijkste highlights van een land wilt zien. Dit bieden we natuurlijk ook aan! Er is echter nog zoveel meer te zien naast deze highlights en Matoke Tours brengt u daarom graag ook van de gebaande paden. Zo komt u in gebieden waar niet veel andere reizigers komen. Dit zal een zeer unieke ervaring voor u blijken, maar het is tevens een manier om toerisme te brengen waar dit normaal gesproken niet aan de orde is. Zodoende kan cultuur uitgewisseld worden en zijn er economische voordelen voor de lokale bevolking. In Oeganda waren wij bijvoorbeeld de eerste die overland naar Kidepo Valley National Park gingen en ook nu zijn we weer de eersten die de Karamajong stammen vast in het programma van onze groepsreis aanbieden. In Tanzania bieden we actief het nog onbekendere zuiden aan! Wilt u dit bezoek opnemen in uw reis? Mail naar: info@matoketours.nl

Personeel

Het is in Oost-Afrika gebruikelijk om je gidsen een dagloon te geven. Hoe meer werk, hoe meer een gids verdient. Er zijn echter ook laagseizoen maanden, waarin de gidsen aanmerkelijk minder verdienen. Daarom biedt Matoke Tours aan onze vaste gidsen een vast maandsalaris bovenop hun dagloon (dat hetzelfde blijft). Zodoende kunnen ze ook in de laagseizoen maanden gewoon in hun levensonderhoud voorzien.

Uitwisseling

Matoke Tours neemt elk jaar een van onze vaste gidsen mee naar de Vakantiebeurs in Utrecht en/of de Vakantiesalon in Antwerpen. Op die manier kunnen we ook onze gidsen het land laten zien waar u en wij vandaan komen en we hopen hiermee een stukje van onze cultuur te laten zien!

Amref flying doctors

Wanneer u een reis boekt bij Matoke Tours kunt u voor een aantal van onze bestemmingen kiezen voor een extra Flying Doctors verzekering. In geval van nood wordt u opgehaald per luchtambulance en in Nairobi naar het beste ziekenhuis van Oost-Afrika gebracht. Een gevoel van veiligheid tijdens een toch al spannend avontuur in Afrika!

Amref Flying Doctors biedt echter meer dan een aanvullende verzekering voor reizigers. Het belangrijkste werk van Amref richt zich op de ontwikkeling van de gezondheidszorg. Opgericht in 1957 heeft Amref inmiddels 60 jaar ervaring en is de belangrijkste gezondheidsorganisatie in Afrika te noemen. Door middel van voorlichting, opleiding en onderzoek werken de medewerkers aan een betere gezondheid en daarmee aan een beter leven in Afrika. Het werk wordt vooral uitgevoerd in afgelegen gebieden, die bereikt worden per vliegtuig. Inmiddels wordt er echter ook gebruik gemaakt van innovatieve methoden om kennis over te dragen. Zo kunnen verpleeg- en verloskundigen zich door middel van E- en M-learning per computer en mobiele telefoon verder ontwikkelen. Amref richt zich op een aantal kernpunten, waaronder moedersterfte, meisjesbesnijdenis, gezinsplanning, malaria, HIV/AIDS en schoon drinkwater.

Amref is een echt Afrikaanse organisatie die werkzaam is in de landen Kenia, Malawi, Oeganda, Senegal, Tanzania, Zambia, Zuid-Afrika en Zuid-Soedan. 97 % van de artsen en programmamedewerkers is Afrikaans.

Naast het afsluiten van de Flying Doctors verzekering sponsort Matoke Tours ook een deelneemster aan de Africa Classic. De Africa Classic bestaat uit de Tanzania Classic Edition en de Uganda Challenge, twee fietstochten die avontuur bieden, maar vooral ook een zware fysieke inspanning en een mentale uitdaging vergen van de deelnemers. Voor de start is het doel van de deelnemers om € 5.000,- sponsorgeld per persoon te werven, een bedrag dat volledig ten goede komt aan het werk van Flying Doctors. Matoke Tours sponsort Marieke Oosterhof, die in februari 2018 deel gaat nemen aan de Uganda Challenge, een tocht van 600 kilometer over 6000 hoogtemeters die in zes dagen afgelegd moet worden!

Oeganda

Omutti Project: Met Matoke Tours vliegt u klimaat neutraal naar Oeganda!

Omutti betekent ‘boom’ in het Luganda, de belangrijkste lokale taal in Oeganda. In het groene Oeganda zijn bomen van levensbelang; zij vormen immers het belangrijkste onderdeel van de regenwouden, de longen van de aarde.

Voor elke klant die de 19-daagse groepsreis door Oeganda boekt doneert Matoke Tours via Omutti een bedrag aan het Murchison-Semliki REDD+ project; een project in samenwerking met onder andere de ‘Wildlife conservations Society’ en ‘Chimpanzee Trust’, [maar ook het Jane Goodal Institute, WWF, ECOTRUST, Nature Harness Initiative and Flora and Fauna International. Gezamenlijk staat deze groep die staat voor natuur bescherming ook wel bekend als de ‘Northers Albertine Rift Conservations Group, oftewel NARCG].

Dit project zet zich actief in voor het behoud van het regenwoud in het westen van Oeganda én voor de belangen van de lokale boeren in dit gebied die te maken hebben met klimaatverandering.
Door Omutti vliegt u – wanneer u uw reis boekt met Matoke Tours – klimaatneutraal naar Oeganda; ongeacht de maatschappij waarmee u vliegt. Samen met Matoke Tours draagt u dus een steentje bij aan het behoud van het regenwoud in Oeganda.

In Oeganda is het overgrote gedeelte van de bevolking afhankelijk van traditionele landbouw. De technieken die lokale boeren gebruiken zijn bepaald nog niet modern te noemen, met als gevolg dat men relatief weinig produceert en de grond snel uitgeput raakt. Als de grond niet meer voldoende oplevert, gaan de boeren op zoek naar nieuwe landbouwgrond. Die behoefte aan nieuwe grond leidt tot het grootschalig kappen en platbranden van stukken regenwoud. Het gevolg hiervan is ontbossing, koolstofdioxide uitstoot en hiermee een grote belasting van het milieu.

Aangezien het steeds moeilijker wordt om met de huidige klimaatverandering voldoende voedsel te verbouwen, gaan boeren steeds grotere gebieden nieuwe landbouwgrond kappen. Hierdoor verdwijnt het regenwoud nog sneller en wordt de klimaatverandering alleen maar versterkt.
Zo is tussen 2006 en 2010 in het werkgebied van het project jaarlijks meer dan 8.000 hectare gekapt en platgebrand door lokale boeren. De ontbossing zorgt natuurlijk ook voor problemen voor de dieren die in het regenwoud wonen. Niet alleen wordt hun leefgebied kleiner, ook worden stukken bos versnipperd waardoor verschillende dierenfamilies (waaronder bijvoorbeeld de chimpansees) van elkaar worden gescheiden en niet meer kunnen migreren. In Nederland wordt dit tegengegaan door het aanleggen van wildviaducten.

Door een samenwerking aan te gaan met het ‘Murchison –Semuliki REDD+ project’ draagt Matoke Tours namens u bij aan het tegengaan van deze negatieve effecten en aan het verbeteren van het (Oegandese) milieu. Op lokaal niveau worden de problemen bij de kern aangepakt. De lokale boeren worden op diverse manieren gestimuleerd om regenwoud te behouden én hun eigen positie te versterken.

Dit gebeurt op een aantal manieren:

  • Lokale boeren krijgen een financiële bijdrage wanneer ze het bos op hun eigen grond in stand houden. Boeren worden getraind in nieuwe, moderne manieren van landbouw die minder uitputtend zijn voor de grond en meer opleveren
  • Ze krijgen voorlichting over de klimaatverandering en de mogelijkheden om hierop te anticiperen
  • Ze krijgen handvatten om meer ‘bosvriendelijke’, maar wel rendabele activiteiten te ontplooien (denk bijvoorbeeld aan het houden van bijen) waardoor de vraag naar nieuwe landbouwgrond kleiner wordt
  • Ze worden geholpen bij het opzetten van betere mogelijkheden om hun producten te verkopen

Dankzij Omutti vliegt u klimaat neutraal naar Oeganda, waar u kunt genieten van een prachtige reis en tevens bijdraagt aan het behoud van het mooie maar ook zo noodzakelijke groene landschap waar Oeganda bekend om staat!

Oeganda

Kara-Tunga

Ver van de ‘bewoonde wereld’ in het noordoosten van Oeganda ligt Karamoja. Dit gebied was lang onveilig, maar na een succesvolle ontwapening nu klaar om haar natuurlijke schoonheid te tonen. Door de jarenlange isolatie heeft de bevolking haar tradities in stand gehouden en ligt er een erg interessante historie verborgen.

Tijdens de 19-daagse groepsreis brengt u een bezoek aan dit bijzondere gebied Karamoja en maakt u kennis met de traditionele Karamajong bevolking. Matoke Tours werkt hier samen met Kara-Tunga, een organisatie die reizigers een unieke inkijk biedt in de authentieke Karamoja cultuur. Ver weg van het toerisme is dit een juweel die volledig past bij de filosofie van Matoke Tours: op duurzame wijze nieuwe gebieden en culturen ontdekken, waarbij de opbrengst ten goede komt aan de bevolking. Met gepaste bescheidenheid kunnen we vermelden dat Matoke Tours de enige touroperator is die het bezoek aan Karamoja standaard in een groepsreis heeft opgenomen.

Het leven in Karamoja is niet altijd even gemakkelijk. Watertekort vormt het grootste probleem voor de lokale bevolking. Er valt steeds minder regen en het gebied is sterk ontbost. De Karamajong was lange tijd door voedselgebrek genoodzaakt om brandhout te verkopen om eten te kunnen aanschaffen, de reden voor de ontbossing in het gebied. Deze vicieuze cirkel heeft grote gevolgen gehad voor gedeeltes in de regio die ooit zo groen en vruchtbaar was. De overheid is zoekende naar manieren om de Karamajong te ondersteunen met respect voor hun cultuur. Met duurzaam toerisme proberen we de bevolking een alternatieve bron van inkomsten te geven. Daarnaast proberen we mensen bewust te maken van het belang van het behoud van de omringende natuur en de eigen cultuur. Uw bezoek aan dit bijzondere en tevens prachtige gebied draagt direct bij aan het leven in het dorp en de lokale bevolking!

Oeganda

Bulungi

Bulungi betekent ‘Het gaat goed met mij’. Als je in het Luganda, de lokale taal van Oeganda, vraag ‘Oli otya?’ (‘Hoe gaat het met je?’), dan krijg je steevast als antwoord ‘Bulungi!’.

Stichting Bulungi is een stichting die kinderen met een beperking een steuntje in de rug geeft. Kinderen en volwassenen met een beperking hebben een slechte positie in een ontwikkelingsland als Oeganda. Vaak is er sprake van veel bijgeloof rond het hebben van een beperking en weten mensen niet hoe ze voor volwassenen en kinderen met een beperking kunnen zorgen. Hierdoor worden ze veelal uitgesloten van de maatschappij.

De focus van Stichting Bulungi ligt op een huis van de stichting in Kampala, dat in juni 2016 officieel is geopend. Daar verblijft een groep kinderen met ernstige, meervoudige beperkingen. Ze vinden er een fijne plek om te wonen, krijgen gezond eten, de juiste gezondheidszorg als dat nodig is en vooral veel liefde en aandacht. Daarnaast ondersteunt Bulungi kinderen in een speciale groep in een Nursery Home in Jinja, in speciale klassen op reguliere scholen en op individueel niveau. Kleinschalig, zonder tussenkomst van de overheid of grote organisaties, maar wel met behulp van de Oegandezen zelf.

Tijdens uw reis door Oeganda is het mogelijk om het huis van Bulungi in Kampala te bezoeken en met eigen ogen te zien hoe deze stichting werkt en wat dit voor de kinderen betekent.

Madagascar

Blauwoogmaki – Apenheul reis

De ‘Special Apenheul Reis’ is niet zomaar een groepsreis! Deze rondreis door Madagascar is opgezet in samenwerking met Apenheul en heeft een duurzaam karakter ter bescherming van de zeer bedreigde blauwoogmaki’s.

Tijdens de reis bezoekt u Sahamalaza National Park waar de bijzondere blauwoogmaki’s uit Madagascar voorkomen. Deze dieren staan in de top 25 van meest bedreigde primaten ter wereld. Zo’n 80 procent van het leefgebied van de blauwoogmaki is al verdwenen door boskap. Zonder hulp zullen deze bijzondere halfapen over tien jaar uitgestorven zijn. Matoke Tours en Apenheul hebben daarom de handen ineen geslagen om deze blauwoogmaki’s te helpen!

In Sahamalaza National Park werken rangers en onderzoekers nauw samen om de situatie van de blauwoogmaki’s in kaart te brengen. Het grootste probleem is ontbossing. De bossen zijn ingeruild voor landbouwgrond. Daarnaast wordt er op deze bijzondere maki gejaagd en inmiddels zijn er nog slechts enkele duizenden dieren over. Kortom, de situatie is ernstig te noemen! Inmiddels is er een intensieve samenwerking ontstaan met de lokale bevolking en worden de leefomstandigheden in dit gebied voor iedereen sterk verbeterd. Zo wordt er gewerkt aan werkgelegenheid, onderwijs, worden er waterputten gebouwd en wordt er uitleg gegeven over duurzame rijstteelt. Daarnaast wordt een deel van de lokale bevolking opgeleid tot gids binnen het ecotoerisme. Dit alles heeft als doel bewustwording te creëren bij de lokale bevolking over ecotoerisme en met name de blauwoogmaki. Doordat de leefomstandigheden verbeterd worden en er nieuwe bronnen van inkomsten zijn ontstaan kan de bevolking stopen met het jagen op de maki’s, wat voorheen de enige bron van inkomsten of eten was. Daarnaast wordt ook de ontbossing aangepakt. De lokale rangers worden opgeleid om de bossen te beschermen, er worden brandgangen aangelegd en er zijn herbebossingsprojecten gestart. Inmiddels is het gebeid officieel uitgeroepen tot UNESCO Biosfeer Reservaat en is het aantal blauwoogmaki’s de afgelopen tien jaar gelukkig weer verdubbeld!

Het project moet echter gesteund blijven worden en daarom zijn Matoke Tours en Apenheul de samenwerking aangegaan. Inmiddels bieden wij twee groepsreizen aan in Madagascar, ten behoeve van het duurzame blauwoogmaki project. Deze bijzondere groepsreizen stimuleren het ecotoerisme in het gebied rond Sahamalaza National Park. Door uw komst helpt u de lokale bevolking direct aan werkgelegenheid en dus extra inkomsten. Hierdoor ontstaat minder druk op het bos en de blauwoogmaki’s.

Matoke Tours maakt geen winst op deze reizen. Daarnaast schenken zowel Apenheul als Matoke Tours voor elke deelnemer 50 euro (samen 100 euro) aan het blauwoogmaki project! Het bijzondere aan deze groepsreizen is dat u een prachtige reis maakt door Madagascar en naast diverse nationale parken óók ziet wat er aan natuurbescherming gedaan wordt. Op die manier steunt u door te reizen het project van de prachtige blauwoogmaki en helpt u mee dit dier te beschermen!

Madagascar

Résidence Madalief

Tijdens alle groepsreizen door Madagascar wordt één of twee nachten overnacht in het bijzondere Résidence Madalief. Dit leuke middenklasse hotel ligt ten zuiden van de stad Antsirabe en wordt momenteel gerund door Nederlands/Malagasy management. Op termijn zal het management overgedragen worden aan een lokaal opgeleide hotelmanager. Het hotel is duurzaam gebouwd met lokale materialen, het water komt uit een nabijgelegen bron uit de bergen en wordt opgewarmd door zonneboilers. Het hotel is ontstaan uit het idee om werkgelegenheid en werkervaringsplekken te creëren voor jongeren uit Ambositra, maar vooral ook om inkomsten te genereren voor de Stichting Madalief. Deze stichting is opgezet door de Nederlandse Remy van Doomernik, die met de Stichting Madalief de samenwerking aan is gegaan met de lokale stichting Fazazoma, die zich inzet voor weeskinderen in Ambositra. De twee stichtingen samen hebben een weeshuis gebouwd en hebben de aangeboden activiteiten inmiddels ook uitgebreid naar de omliggende wijk van het weeshuis. Zo heeft de Nederlandse stichting onder andere meerdere huizen gebouwd voor de opvang van alleenstaande moeders en twee extra schoolgebouwen gerealiseerd voor de openbare school in de wijk. Door uw verblijf in dit hotel op de hoogvlakten van Madagascar steunt u de Stichting Madalief en al het werk dat zij doet! Uiteraard is het ook mogelijk om tijdens privéreizen in dit bijzondere hotel te verblijven.

Tanzania

Stichting Sibusiso

Tijdens de groepsreis Noord-Tanzania en Zanzibar overnachten we de eerste twee nachten in de Kigongoni Lodge nabij Arusha. Deze gezellige lodge die gerund wordt door Nederlands management is verbonden aan de Nederlandse Stichting Sibusiso.

De stichting Sibusiso zet zich in voor kinderen met een verstandelijke beperking en helpt deze kinderen door middel van training vooruit op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ook de families van de kinderen worden betrokken bij de trainingen die Sibusiso aanbiedt. Inmiddels hebben al meer dan 1200 kinderen uit Noord-Tanzania deel genomen aan het trainingsprogramma van Sibusiso. De focus van Sibusiso ligt op de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, onafhankelijkheid en ondersteuning en advisering van de families. Door uw verblijf in de Kigongoni Lodge steunt u de Stichting Sibusiso en heeft u tevens de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan het nabijgelegen project. Uiteraard is het ook mogelijk om tijdens privéreizen in deze fijne lodge te verblijven.

Onze populaire bestemmingen

Inspiratie & ervaringen

Wij inspireren u graag met onze ervaringen en tips