9+ beoordeeld op grootste safari reviewsite ter wereld
Kwaliteit & kleinschalig
Persoonlijk & duurzaam
Lees hier alles over onze soepele voorwaarden en mogelijkheden voor reizen in onzekere tijden. Meer info
 

Wat is duurzaam toerisme?

Je kunt de verschillende thema’s binnen duurzaam toerisme opdelen in drie pijlers: Milieu, sociaal & economie.  De kunst is om dit in balans te houden, want ze zijn alle drie even belangrijk. Als een van de cirkeltjes (zie foto rechts) significant groter wordt,  dan wordt het middelste vlak (duurzaamheid) kleiner. Aan de balans tussen de negatieve en positieve effecten van toerisme en recreatie moet altijd gewerkt worden. Een duurzame bestemming is nooit af.

  • Milieu: Behoud en versterking van de natuur, de biodiversiteit en van het cultureel en agrarisch erfgoed.
  • Sociaal: De culturele en sociale uitwisseling met de (lokale) bevolking.
  • Economie: Het behoud en versterking van de plaatselijke economische ontwikkeling en werkgelegenheid.

Over het algemeen kun je de verschillende thema’s binnen duurzaam toerisme als volgt omschrijven:

Milieu: Toerisme kan een positieve invloed hebben op de natuur en beschermde gebieden. De economische opbrengsten van toerisme kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om de lokale flora en fauna te beschermen door het creëren van nationale parken en het opzetten van beschermende programma’s. Negatieve effecten vinden we in de vorm van afval, lucht- en watervervuiling, CO2-uitstoot en (recreatie)druk en verstoring in de natuur.

Sociaal: Op sociaal gebied kan toerisme bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit. Bezoekers kunnen behoud of uitbreiding van voorzieningen stimuleren. Er worden voor huidige en toekomstige bezoekers nieuwe infrastructuur en faciliteiten ontwikkeld, waar ook inwoners van profiteren. Ook is het een manier om de eigen cultuur te laten zien en behouden en wereldwijde connecties op te bouwen. Bezoekers kunnen echter ook overlast bezorgen, zoals geluid of verlies van privacy voor bewoners.

Economie: Toerisme levert vaak economische groei, inkomsten en baankansen op. Toeristische bestedingen maken investeringen mogelijk in diensten, fysieke investeringen en infrastructuur die het leven van zowel de lokale bewoner als de toerist kunnen verbeteren. Het is hierbij van belang dat de economische opbrengsten daadwerkelijk teruggaan naar partijen in het gebied zelf.

Is reizen Überhaupt wel duurzaam?

In tijden van stikstof en CO2 uitstoot vragen veel mensen zich af of reizen überhaupt wel duurzaam is. Wij hebben onszelf die vraag natuurlijk ook gesteld. Laten we eerlijk zijn. De internationale vlucht zelf, het vervoer in een Landcruiser en binnenlandse vluchten dragen niet bij aan het behoud of het versterken van de natuur en het klimaat. Daar kunnen we kort over zijn. Duurzaamheid is echter veel meer dan CO2 uitstoot alleen, zoals u hierboven kunt lezen. Toerisme draagt – juist in ontwikkelingslanden – enorm bij aan de culturele en sociale uitwisseling met de (lokale) bevolking en het behoud en versterking van de plaatselijke economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Hieronder kunt u hier meer over lezen.

Behoud van natuurgebieden

Afweging van gevolgen
Dat vliegen slecht is voor het klimaat staat als een paal boven water, maar als mensen minder gaan reizen naar ontwikkelingslanden zullen veel natuurgebieden – en daarmee ook diersoorten helemaal verdwijnen. De schade voor natuur en klimaat zal daarmee vele malen groter zijn dan het reduceren van vliegen op deze bestemmingen. We zullen hier dus een balans in moeten vinden.

Stropen als alternatief
Voor een groot deel van de – snel groeiende – Afrikaanse bevolking is landbouw of veeteelt de enige manier om zichzelf te onderhouden en daarmee neemt de druk op vruchtbare natuurgebieden toe. We weten inmiddels dat natuurgebieden eigenlijk alleen kunnen blijven voortbestaan als die natuurgebieden economisch meer opleveren door toerisme dan door landbouw, veeteelt, houtkap of bouw. Natuurgebieden die weinig bezocht worden en weinig opleveren zijn daardoor ten dode opgeschreven. Dat is maar weer pijnlijk duidelijk geworden tijdens de Corona crisis, waar in een relatief korte tijd veel wild en bomen zijn verdwenen door stroperijen en illegale houtkap. Voedsel transport lag stil en maar weinig mensen hebben iets gespaard. Hierdoor moeten ze nu weer terugvallen op wat de natuur hen te bieden heeft, zoals hout en bushmeat. En wie neemt het ze kwalijk? Want hoe verschrikkelijk ook: als wij en onze kinderen honger zouden hebben zouden we wellicht precies hetzelfde doen. We kunnen hierdoor wel stellen dat de economische ontwikkeling van een land van enorm belang is voor behoud voor natuur en wildlife en dat toerisme hier een enorm grote invloed op heeft.

Toerisme levert banen op

Toerisme levert enorm veel banen op. Al die serveersters, lodge managers, schoonmakers, barmedewerkers, gidsen, porters, onderzoekers, rangers, verkoopmedewerkers, enz kunnen hun families onderhouden middels hun baan in toerisme. Ook zijn er vele banen die indirect te danken zijn aan toerisme, zoals de boeren die producten leveren aan lodges, automonteurs, souvenirwinkeltjes, restaurants en nog veel meer. Iedereen die een baan heeft hoeft niet op het land te werken en daarmee neemt de druk op natuurgebieden af en het behoud van natuurgebieden toe. Mensen die afhankelijk zijn van een baan in toerisme zullen zich ook inzetten voor natuurbehoud en hun kinderen daarin opvoeden. Daarnaast levert behoud van natuur en toerisme een eeuwig voortdurende inkomstenbron op en dus biedt toerisme een garantie op banen voor nu en vele generaties na ons.

Compensatie van CO2 uitstoot

Wij zijn er van overtuigd dat als mensen minder gaan reizen naar ontwikkelingslanden veel natuurgebieden – en daarmee ook diersoorten en banen – zullen verdwijnen. De schade voor natuur en klimaat zal daarmee vele malen groter zijn dan het stoppen met vliegen op deze bestemmingen.

De vlucht zelf blijft natuurlijk een negatieve impact hebben op de natuur en daarom raden wij aan om de CO2 uitstoot van uw reis te compenseren. Matoke Tours compenseert zelf alle CO2 uitstoot van de vliegreizen van onze medewerkers en daarnaast doneren we US$3 per reiziger die met Matoke Tours op reis gaat.