Uitgeroepen tot 'beste reisorganisatie' door Columbus Travel
Kwaliteit & kleinschalig
Persoonlijk & duurzaam
Lees hier alles over onze soepele voorwaarden en mogelijkheden voor reizen in onzekere tijden. Meer info
 

Wat is duurzaam toerisme?

En is reizen duurzaam?

De verschillende thema’s binnen duurzaam toerisme kunnen worden opgedeeld in drie pijlers: Milieu, sociaal & economie.  De kunst is om dit in balans te houden, want ze zijn alle drie even belangrijk. Als een van de cirkeltjes (zie afbeelding) significant groter wordt,  dan wordt het middelste vlak (duurzaamheid) kleiner. Aan de balans tussen de negatieve en positieve effecten van toerisme en recreatie moet altijd gewerkt worden. Een duurzame bestemming is nooit af.

Milieu: Toerisme kan een positieve invloed hebben op de natuur en beschermde gebieden. De economische opbrengsten van toerisme kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om de lokale flora en fauna te beschermen door het creëren van nationale parken en het opzetten van beschermende programma’s. Negatieve effecten vinden we in de vorm van afval, lucht- en watervervuiling, CO2-uitstoot en (recreatie)druk en verstoring in de natuur.

Sociaal: Op sociaal gebied kan toerisme bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit. Bezoekers kunnen behoud of uitbreiding van voorzieningen stimuleren. Er worden voor huidige en toekomstige bezoekers nieuwe infrastructuur en faciliteiten ontwikkeld, waar ook inwoners van profiteren. Ook is het een manier om de eigen cultuur te laten zien en behouden en wereldwijde connecties op te bouwen. Bezoekers kunnen echter ook overlast bezorgen, zoals geluid of verlies van privacy voor bewoners.

Economie: Toerisme levert vaak economische groei, inkomsten en baankansen op. Toeristische bestedingen maken investeringen mogelijk in diensten, fysieke investeringen en infrastructuur die het leven van zowel de lokale bewoner als de toerist kunnen verbeteren. Het is hierbij van belang dat de economische opbrengsten daadwerkelijk teruggaan naar partijen in het gebied zelf.

Is reizen Überhaupt wel duurzaam?

“Vliegen is slecht, dus reizen is slecht.” Maar is dat ook zo?

Bij Matoke Tours vinden we het een goede ontwikkeling dat steeds meer mensen zich bewust zijn van de negatieve impact van vliegen op het milieu en klimaat. Ze reizen daarom minder vaak of zelfs helemaal niet meer. En laten we eerlijk zijn; de internationale vlucht, het vervoer in een landcruiser en binnenlandse vluchten dragen bepaald niet bij aan het behoud of het versterken van de natuur en het klimaat.

“Om de natuur te kunnen beschermen moeten we mensen beschermen.”

Duurzaamheid is echter veel meer dan CO2 uitstoot alleen, zoals u hierboven kunt lezen. Wanneer we niet – of minder gaan reizen naar ontwikkelingslanden, zullen enorm veel banen verloren gaan. Veel van die mensen zullen terug moeten vallen op landbouw en die extra landbouwgrond zal ten koste gaan van natuurgebieden. Daarnaast zijn natuurgebieden (nationale parken) in hun bestaansrecht in grote mate afhankelijk van de inkomsten uit toerisme. Zonder toerisme zullen vele natuurgebieden (en diersoorten) helemaal verdwijnen. De schade voor natuur en klimaat zal daarmee groter zijn dan de impact van het vliegen alleen. Om de natuur te kunnen beschermen moeten we daarom ook mensen beschermen. We zullen een balans moeten vinden tussen de sociale, de economische en de milieu aspecten. Hoe u dit samen met Matoke Tours kunt doen kunt u hier lezen.