9+ beoordeeld op grootste safari reviewsite ter wereld
Kwaliteit & kleinschalig
Persoonlijk en duurzaam
Lees hier alles over onze soepele voorwaarden en mogelijkheden m.b.t. reizen in corona tijd. Meer info
 

Reisvoorwaarden Matoke Tours

Matoke Tours BV is aangesloten bij het SGR, de ANVR en het Calamiteitenfonds. Deze dekkingen zijn zowel voor onze Nederlandse als Belgische boekers van toepassing! U leest hier meer over op deze pagina.

Op uw geboekte reis zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Matoke Tours is aangesloten bij ANVR

Op uw geboekte reis zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing. U kunt de ANVR-Reisvoorwaarden vinden op de website van de ANVR.

Vanwege de avontuurlijke aard van onze reizen en de bijzondere omstandigheden in een aantal landen waar Matoke Tours reizen organiseert, hanteren we in overleg met de ANVR aangepaste aanbetalings- en annuleringsvoorwaarden. Deze wijken dus af van de in de ANVR brochure vermelde reisvoorwaarden, maar zijn goedgekeurd door de ANVR. U vindt deze aangepaste voorwaarden onderaan deze pagina.

Matoke Tours is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Matoke Tours BV is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Matoke Tours is aangesloten bij het calamiteitenfonds reizen

Matoke Tours BV is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: – (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; – de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Vragen over de voorwaarden

Vragen over de voorwaarden? Belt u dan naar 073 6123 364 of mail naar info@matoketours.nl