9+ beoordeeld op grootste safari reviewsite ter wereld
Kwaliteit & kleinschalig
Persoonlijk en duurzaam
Lees hier alles over onze soepele voorwaarden en mogelijkheden voor reizen in onzekere tijden. Meer info
 

Reisvoorwaarden Matoke Tours

Matoke Tours BV is aangesloten bij het SGR, de ANVR en het Calamiteitenfonds. Op uw geboekte reis zijn de voorwaarden van SGR/ANVR/Calamiteitenfonds dan ook van toepassing. Op deze pagina leest u daar meer over.

Tijdelijk hanteren we ook speciale voorwaarden voor het reizen in corona tijd. Bekijk ons corona dashbord voor meer informatie over deze speciale voorwaarden. De speciale voorwaarden op het Corona dashboard zijn van tijdelijke aard. Hieronder leest u onze standaard reisvoorwaarden, deze zijn altijd geldend wanneer u een reis boekt bij Matoke Tours.

Matoke Tours is aangesloten bij ANVR

Matoke Tours BV (KvK 55479634) ) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

De navolgende bepalingen zijn door Matoke Tours BV zelf vastgesteld. U leest ze onderaan deze pagina. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Matoke Tours is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Matoke Tours BV is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Matoke Tours is aangesloten bij het calamiteitenfonds reizen

Matoke Tours BV is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: – (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; – de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

SPECIALE REIS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN VOOR REIZEN IN CORONA TIJD

Als maatwerkspecialist en expert in bijzondere reizen naar Afrika, weten wij als geen ander dat ieder persoon uniek is en dat iedere klant zijn eigen, persoonlijke reiswensen heeft. Door onze jarenlange ervaring en onze liefde voor Afrika, weten wij hoe we dé perfecte maatwerkreis moeten organiseren voor u. De afgelopen periode zijn er veel reizen uitgesteld vanwege corona en dit heeft ons meer dan ooit laten inzien dat persoonlijk contact met onze reizigers en het meedenken in oplossingen in deze onzekere tijd erg belangrijk is. Wij hebben daarvoor tijdelijk speciale voorwaarden in het leven geroepen voor het reizen in corona tijd. Klik hier voor meer informatie over deze voorwaarden (kijk bij het bovenste punt).

Vragen over de voorwaarden

Vragen over de voorwaarden? Belt u dan naar 073 6123 364 of mail naar info@matoketours.nl