9+ beoordeeld op grootste safari reviewsite ter wereld
Kwaliteit & kleinschalig
Persoonlijk en duurzaam
Lees hier alles over onze soepele voorwaarden en mogelijkheden voor reizen in onzekere tijden. Meer info
 

Duurzaamheidsprojecten in Rwanda

Matoke Tours wil ervoor zorgen dat uw reis naar Afrika op een positieve manier bijdraagt aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van het land dat u bezoekt. We doen dit onder andere door het ondersteunen van verschillende lokale projecten op het gebied van duurzaamheid. Hieronder vindt u een overzicht van de projecten die Matoke Tours ondersteunt in Rwanda.

African Parks

African Parks is een non-profit natuurbeschermingsorganisatie die in samenwerking met overheden en lokale gemeenschappen de verantwoordelijkheid van beschermde gebieden op zich neemt. Momenteel beheert African Parks 18 nationale parken en beschermde gebieden in 11 landen met een totale oppervlakte van meer dan 14 miljoen hectare in verschillende landen in Afrika.

Akagera Nationaal Park
Eén van de nationale parken dat in het beheer is van African Parks is het Akagera Nationaal Park. Het Akagera Nationaal Park is van de ondergang gered en heeft in 20 jaar tijd een transformatie doorgaan. Hoewel de vrede in de jaren negentig na de genocide van 1994 eindelijk werd hersteld was de ondergang nog maar net begonnen. De vluchtelingen die terugkeerden naar Rwanda vochten nog steeds voor hun voortbestaan en wendden zich tot de natuurgebieden voor hout, vlees en ruimte om het vee te laten grazen. De leeuwen en neushoorns verdwenen en ook al het andere wildleven moest plaatsmaken voor tienduizenden runderen. Doordat de biodiversiteit verloren is gegaan was er ook geen werkgelegenheid meer in de vorm van toerisme.
In 2010 heeft African Parks in samenwerking met de Rwanda Development Board (RDB) op zich genomen. Na jaren van voorbereiding was 2017 het moment dat er 18 zwarte neushoorns zijn geherintroduceerd. In 2019 werden er nog eens vijf zwarte neushoorn vanuit Europa uitgezet. In 2015 zijn leeuwen uitgezet waarvan het aantal inmiddels is verdrievoudigd. Nu de stroperij grotendeels is gestopt, zijn de belangrijkste populaties van wilde dieren in het park blijven groeien. Daarnaast zijn er honderden mensen direct en indirect aan het werk ne genereren daarmee een inkomen waarmee nog meer mensen worden gevoed.

Het Akagera Nationaal Park is standaard opgenomen in de privéreis Rwanda Land van duizend heuvelen en de privéreis Exclusief Rwanda. Akagera Nationaal Park kan uiteraard in iedere maatwerk reis opgenomen worden in het programma.